• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm

​Geçen hepde baglaşylan söwda geleşikleriniň mukdary 11 million ABŞ dollaryna barabar boldy

  08.09.2021

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçirilen söwdanyň dowamynda jemi 20 geleşik hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna BAE-niň, Päkistanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri tekiz boýalan we tüýjümek žakkard önümlerini, şeýle-de nah ýüplük satyn aldylar. Söwda geleşikleriniň umumy bahasy 11 million ABŞ dollaryna barabar boldy.

BAE-niň we Päkistanyň telekeçileriniň milli walýutada satyn alan nah ýüplüginiň möçberi bolsa 6 milion 853 müň manat boldy.

Şeýle-de söwdanyň barşynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtdan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän portlandsementiň we plastiki önümleriň satuwy boýunça geleşikler hem baglaşyldy.