• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Süleýman Demirel adyndaky Tejen pagta egirme fabrigi

  • Esaslandyrlan sene: 29.06.1994

  • Önümler: Nah ýüplükleri

  • Ahal welaýaty, Tejen şäheri, Süleýman Demirel köçesi, 1-nji jaý
  • +993 135 7 41 10 +993 135 7 07 17
  • Tejentextil@gmail.com

Goşmaça maglumat

Süleýman Demirel adyndaky Tejen pagta egirme fabrigi

Esaslandyrylan Senesi: 29.06.1995

Iş ugry: Dokma senagaty

Eýeçiligi: Döwlet

Süleýman Demirel adyndaky Tejen pagta egirme fabrigi Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 29.06.1995 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan "döwlet kärhanasy" guramaçylyk-hukuk görnüşinde hasaba alyndy.

Habarlaşmak

Kärhana önümleri