• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi

  • Esaslandyrlan sene: 15.02.1995

  • Önümler: Nah ýüplük

  • Ahal welaýatynyň, Bäherden etraby, Akdepe obasy, Aşgabat-Bäherden şossesiniň 85km
  • +993 131 34 4 56
  • +993 131 34 4 57
  • info@baherdenyupluk.com
  • baherdenyupluk.com.tm
  • Resmi web saýty

Goşmaça maglumat

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi

Esaslandyrylan Senesi: 15.02.1999

Iş ugry: Dokma senagaty

Eýeçiligi: Bilelikdäki kärhana

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 15.02.1999 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14903845 belgiden hasaba alyndy. Fabrikamyz ýokary hilli ýüplükleri öndürýän Şweýsariýa döwletiniň öňdebaryjy Rieter enjamlary bilen ornaşdyrylan.

Habarlaşmak

Kärhana önümleri