• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de baglaşylan söwda geleşikleriniň netijeleri

 
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda söwda geleşikleriniň 54-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 104 million 248 müň dollaryndan gowrak boldy....
Dowamy
work-image

​Daşary bazarda Daşogzuň egriji kärhanasynyň önümlerine isleg artýar

 
Ýurdumyzda nah ýüplügini daşary döwletlere ibermekde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasy öňdebaryjy orny eýeleýär. Bu kärhana daşary bazarda ynamdar, öz borçlaryny wagtynda we ýokary hil...
Dowamy
work-image

​Pagta Türkmenistanyň we beýleki döwletleriň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýär

 
2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda pagtanyň bir funtunyň bahasy ABŞ-nyň 1 dollar 14 sentine deň boldy. Şeýle hem ol geçen ýylyň soňky hepdesiniň iň arzyly harydyna öwrüldi. Şunlukda, «ak altyna» bolan islegiň saklanýandygyny we onuň önümçiliginiň...
Dowamy
work-image

TDHÇMB-da geçirilen söwdalaryň jemi

 
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda bir hepdäniň dowamynda geçirilen söwdalarda jemi 47 geleşik hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

​Ösümlikleri goramak boýunça 2022–2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň taslamasy hökümet mejlisinde hödürlenildi

 
Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiew 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasyny hödürledi. Taslama Türkmenistanyň "Ösümlikleri goramak baradaky"...
Dowamy