• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara “Heimtextile-2020” sergisine gatnaşar

 
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi indi bäş ýyl bäri öz önümleri bilen her ýyl geçirilýän “Heimtextile-2020” halkara sergisine gatnaşýar. Soňky iki ýylyň dowamynda bolsa, halkara derejesinde geçirilýän sergileriň ählisine gatnaşmagy ýola goýdy. ...
Dowamy
work-image

“Güýzki-gyşky lybaslar – 2019” görkezilişi

 
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalaryň önümleri diňe Türkmenistanda däl, eýsem, daşary ýurtlarda-da ekologik taýdan arassalygy, hiliniň ýokarylygy bilen meşhurdyr. Dokma ministrligi pudagy ösdürmekde daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar, şeýle-de dünýä bazarynyň ...
Dowamy
work-image

Halkara sergisi “China International Import Expo2019”

 
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalarda dünýä bazarynda bäsleşige ukyply ýokary hilli dokma önümleri öndürilýär we olary dünýä bazaryna çykarmak üçin uly mümkinçilikler döredilýär....
Dowamy
work-image

GDA döwletlerinde deňi taýy bolmadyk kärhana-Aşgabadyň dokma toplumy

 
Pagta hasylynyň ýygnalyp, taýýar önüm hökmünde alyjylara hödürlenmeginde dokma toplumyna degişli kärhanalar esasy geçiriji bolup hyzmat edýär....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara “Heimtextile-2020” sergisine gatnaşar

 
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi indi bäş ýyl bäri öz önümleri bilen her ýyl geçirilýän “Heimtextile-2020” halkara sergisine gatnaşýar. ...
Dowamy