• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  04.02.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda söwda geleşikleriniň 45-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 39 million dollaryndan gowrak boldy. ...
Dowamy
work-image

​Ýurdumyzyň agrosenagat ulgamynda ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

  03.02.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew we welaýatlaryň häkimleri...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda dokma önümleriniň täze haryt-nyşanynyň ikisi döredildi

  31.01.2022
Nobatdaky hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer Çary Gylyjow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna dokma senagatynyň «Mäne» we «Jeýtun» diýip atlandyrylan täze haryt-nyşanly...
Dowamy
work-image

​Prezident Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 30 ýyllygyny mynasyp derejede bellemegi tabşyrdy

  29.01.2022
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mijlisiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň gatnaşmagynda geçiren maslahatynyň barşynda...
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  27.01.2022
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwda geleşikleriniň barşynda jemi 26 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy