• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

​Pagta ýygymy möwsüminiň ilkinji ýeňijileri belli boldy

  22.09.2021
Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda işler gyzgalaňly dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, eýýäm bu möhüm möwsümde «ak altynyň» hasylyny ýygnamakda öňe saýlananlar bar...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan sergide Dokma senagaty ministrliginiň önümleri görkezildi

  21.09.2021
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan sergide Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrýar...
Dowamy
work-image

​TDHÇMB-de bahasy ABŞ-nyň 3,2 million dollaryndan gowrak geleşikler baglaşyldy

  20.09.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda 291 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde pagta ýygymyna girişildi

  17.09.2021
Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanda howa-toprak şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişdiler...
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 8-si hasaba alyndy

  14.09.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 8-si hasaba alyndy...
Dowamy