• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de baglaşylan söwda geleşikl

  30.12.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda jemi 68 geleşik baglaşyldy. ...
Dowamy
work-image

​Geljek ýylyň «eýesi» şekillendirilen dokma önümleri satuwa çykaryldy

  28.12.2021
Türkmenistanyň Dokma senagaty Gündogar senenamasy boýunça bars ýylyny garşylamaga taýýarlyk görýär. Bu ministrlige degişli dükanlarda barsyň keşbindäki önümler — ýorgan-düşek toplumlary, aşhana esbaplary, şeýle...
Dowamy
work-image

​Türkmenistanda birnäçe harytlaryň bahasy arzanladylar

  25.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi....
Dowamy
work-image

​Geçen hepdede TDHÇMB-de ýurdumyzyň nebithimiýa toplumynyň önümleri satyldy

  22.12.2021
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda 6 geleşik hasaba alyndy...
Dowamy
work-image

​Pagta meýdanlarynyň bir böleginde gök-bakja ekinleri ösdürip ýetişdiriler

  20.12.2021
Türkmenistanda pagta meýdanlaryny azaltmagyň hasabyna ýeralmanyň, gök-bakja önümleriniň we ýüpek gurçugy üçin zerur bolan tut agaçlarynyň ekilişini artdyrmak göz öňünde tutulýar...
Dowamy