• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

TDHÇMB-da geçirilen söwdalaryň jemi

  13.01.2022
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda bir hepdäniň dowamynda geçirilen söwdalarda jemi 47 geleşik hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

​Ösümlikleri goramak boýunça 2022–2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň taslamasy hökümet mejlisinde hödürlenildi

  10.01.2022
Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiew 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasyny hödürledi. Taslama Türkmenistanyň "Ösümlikleri goramak baradaky"...
Dowamy
work-image

Berdimuhamedow fewral aýynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmegi teklip etdi

  08.01.2022
Mejlisiň dowamynda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny gazanandan soňky 30 ýylyň dowamynda ýeten sepgitleri, gazanan üstünlikleri barada çykyş etdi....
Dowamy
work-image

​“Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylyň jemini jemledi

  05.01.2022
Daşoguzyň “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylda 17 million manatlyk önüm öndürmek bilen ýurdumyzyň ykdysady ösüşine möhüm goşant goşdy....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Prezidenti maşgala agzalary bilen agzybirlikde Täze ýyly garşylady

  01.01.2022
Hemmeleriň ýagşy umytlar, nurana arzuwlar bilen söýüp garşylaýan Täze ýyl baýramy ýurdumyzyň bagtyýar maşgalalarynyň agzybirliginiň aýdyň nyşanyna öwrülip, ynsan kalbyny şatlykdan doldurýar....
Dowamy